Historiek

Imelda vzw heeft een rijke geschiedenis, gevuld met heel wat vernieuwingen en ontwikkelingen. Voordat men kon spreken van een ziekenhuis was er een sanatorium bestuurd door de zusters van Duffel.
Hieronder geven we je een overzicht weer van de belangrijkste data in onze historiek.

Vanaf 1960 werd het sanatorium geleidelijk aan omgebouwd tot algemeen ziekenhuis. Eind jaren '60 waren de grondslagen gelegd met de afdelingen heelkunde, geneeskunde, kraam en kindergeneeskunde. Daarnaast beschikte het ziekenhuis ook over radiologie, anesthesie en neuropsychiatrie. In het begin van de jaren '70 installeerde het ziekenhuis een soort voorloper van een intensieve zorgdienst, de hartbewaking en de klinsiche biologie. Toch ontwikkelde vooral de hemodialyse zich tot een vroege sterkhouder van het ziekenhuis.

In 1976 kreeg het Imeldaziekenhuis ook een dienst voor spoedgevallen. De Sint-Elisabethkliniek in Mechelen werd omgevormd tot een dienst voor chronische verzorging.